Undantag i villaförsäkringen

Även om en villaförsäkring ger ett riktigt bra skydd för ditt hem finns det alltid en del undantag i villaförsäkringen, alltså situationer då du inte får någon ersättning från ditt försäkringsbolag. Hur undantagen ser ut skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen och beror även på hur pass omfattande villaförsäkring du har. Här ska villa-försäkring.se trots det visa dig de vanligaste undantagen.

Det här brukar villaförsäkringen inte täcka

  • Ersättning för stormskador om vindhastigheten varit under 21 m/s. Det här kan du läsa mer om i vår artikel om ersättning för storm.
  • Stöld om du har lånat ut din nyckel om det inte finns några tecken på att någon har brutit sig in villan.
  • Stora belopp i kontanter som förvarats i hemmet.
  • Borttappade föremål.
  • Skadedjursbekämpning av råttor, möss och getingar. Sanering på grund av husbock och hussvamp brukar emellertid täckas av villaförsäkringen.
  • Ersättning för skador på växthus ersätts inte.
  • Kakel, klinker och andra ytskikt som drabbas av vattenskador.
  • Vattenskador som orsakats av ett för dåligt tak eller undermålig dränering. Så sköt om ditt hus!
  • Skador som dina husdjur orsakat.
  • Plötsliga och oförutsedda skador täcks inte av din villaförsäkring, men om du lägger till en allriskförsäkring får du ersättning.

Egentligen är villaförsäkringens undantag ganska så acceptabla och gäller ändå för det mesta som har med din villa att göra. Och om du har en villahemförsäkring och några tilläggsförsäkringar får du ersättning för mycket mer än så om något skulle hända.