Hemförsäkringsdelen

Här på villa-försäkring.se har vi utförligt beskrivit vad en renodlad villaförsäkring innehåller, men nu ska vi istället titta på vad hemförsäkringsdelen gäller för. Det är ju trots att så att de flesta väljer att teckna en villaförsäkring där en hemförsäkring ingår, alltså en så kallad villahemförsäkring.

Det här ingår i hemförsäkringen

  • Hemförsäkringsdelens egendomsskydd gäller för ditt lösöre och ditt bohag om du skulle bli bestulen, om någon utsätter det för skadegörelse eller om det brinner upp. Det kan handla om din hemelektronik, dina möbler, kläder och prydnader. Egendomsskyddet för lösöre gäller även om du blir bestulen eller rånad utanför ditt hem, men var försiktig med stöldbegärlig egendom, som dyra bärbara datorer och dyr kamerautrustning eftersom ersättningskraven är höga för sådana produkter.
  • Rättsskydd. Om du hamnar i en rättstvist får du antingen ersättning för advokatens arvode eller så skaffar försäkringsbolaget fram en advokat åt dig som du inte behöver betala för.
  • Om någon kräver dig på skadestånd för något, till exempel att du anses vara skyldig till en materiell skada, ska du genast kontakta ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget börjar då utreda om du verkligen är skadeståndsskyldig och om du är det försöker de förhandla fram en uppgörelse. I värsta fall hamnar ärendet i rätten där försäkringsbolaget företräder dig. Om du till slut ändå anses vara skadeståndsskyldig betalar försäkringsbolaget skadeståndet.
  • Överfallsskydd ger ersättning för skador om du har blivit överfallen och misshandlad. Observera att du inte får ersättning om du själv har startat bråket.
  • Om du befinner dig utomlands i högst 45 dagar fungerar din hemförsäkring även som reseförsäkring. Du kan få ersättning för sånt som akut sjukvårdsvistelse, akut tandvård, mediciner, stöld och även för förtidig hemresa om du skulle bli svårt sjuk eller om någon närstående hemma i Sverige blir så svårt sjuk att personen riskerar att avlida.