Villaförsäkring

Om ni har köpt en villa efter att tidigare ha bott i en lägenhet räcker det inte längre med en hemförsäkring när ni försäkrar ert hem. En hemförsäkring skyddar nämligen inte ert nya hus. Inte heller garaget, förrådet eller tomten. Därför bör (eller snarare måste) ni skaffa en villaförsäkring. Bara en villaförsäkring ger ersättning för er villa om ert hus skadas av en översvämning eller brinner ner. Hemförsäkringen ersätter bara era saker, inte huset i sig. Därför kräver bankerna alltid att deras bolånekunder tecknar en villaförsäkring eftersom huset är bankens säkerhet.

Om villaförsäkring

En villaförsäkring skyddar ert hus, er tomt och byggnaderna på tomten. Om huset till exempel skadas av översvämningar, storm eller brand ger villaförsäkringen ersättning. Även om huset drabbas av fuktskador, hussvamp eller insektangrepp får ni ersättning. Försäkringsbolagen brukar dessutom utföra en gratis trygghetsbesiktning som innebär att försäkringsbolagets representanter letar efter brister i bostaden så att de kan förebyggas. Det kan handla om insektsangrepp, hussvamp, vattenläckage och säkerhetsbrister.

När du ska teckna en villaförsäkring har försäkringsbolagen flera försäkringspaket att välja på. Du kan teckna en renodlad villaförsäkring men de flesta väljer att teckna en villaförsäkring där även hemförsäkring ingår. En sådan villaförsäkring kallas även för villahemförsäkring. En villahemförsäkring ger din bostad och dina prylar ett heltäckande skydd. Hemförsäkringens vanliga rättskydd, överfallskydd, skadeståndsskydd, stöldskydd och reseskydd ingår också i villahemförsäkringen.

Villaförsäkring – pris

Hur mycket en villaförsäkring kostar beror på flera saker. För det första beror det på hur omfattande villaförsäkringen är. En villaförsäkring med hemförsäkring och tilläggsförsäkringar kostar naturligtvis mer än en renodlad villaförsäkring, men den ger också ett bättre skydd. Du kan också välja att betala en högre försäkringspremie så att du får en lägre självrisk (eller ingen självrisk alls) om något händer ditt hus. För det andra beror det på vilket försäkringsbolag du väljer, men det är inte alltid den billigaste villaförsäkringen är bäst. Titta gärna på priset men också på villaförsäkringens innehåll.

Andra faktorer som påverkar en villaförsäkrings pris är bostadsort, hustyp, hur många våtutrymmen villan har, husets storlek, husets pris och vad för byggnader du har på din tomt. Du får dessutom en lägre premie om du har godkända säkerhetslås, godkända brandvarnare och inbrottslarm.